Záverečná správa z výskumu

[12.9.2011]
Výskumná štúdia realizovaná v priebehu projektu vysoko vyzdvihla prínos v oblasti motivácie žiakov. Ako jedna z najväčších výhod využívania digitálnych technológií bola učiteľmi, ale aj žiakmi, ktorí s nimi pracovali vyzdvihnutá zvýšená motivácia žiakov učiť sa. Vďaka lepšej názornosti, ktorú takýto interaktívny multimediálny obsah prináša, lepšie pochopia učivo a z vyučovania si viac odnesú. Projekt testovania ukázal, že aj za tri mesiace dokážu dobrí učitelia využiť digitálny obsah na významné obohatenie svojej práce a vzdelávacieho procesu.

Projekt tiež ukázal, že táto forma vzdelávacích materiálov je použiteľná v širokom spektre škôl – od špecializovaných škôl pri nemocničných zariadeniach, kde učiteľom pomáhajú lepšie prispôsobiť vzdelávanie na potreby dlhodobo chorých pacientov - žiakov, cez bežné školy, kde napríklad dokážu zlepšiť komunikáciu medzi rodičmi a školou, až po gymnáziá a stredné odborné školy, kde dokážu zvýšiť záujem o predmet matematika aj u žiakov študijného odboru kuchár alebo čašník.

Záverečná správa z projektu vo formáte PDF:
Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí – Správa z výskumu
Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí – Dotazník pre žiakov
Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí – Dotazník pre učiteľov