Vzdelávací portál


Vzdelávací portál Naučteviac.sk umožňuje učiteľom pripraviť vyučovaciu hodinu, ktorá bude pre žiakov zaujímavá a motivujúca.

Portál obsahuje viac ako 30 000 interaktívnych vzdelávacích materiálov Planéta vedomostí. Učiteľom ponúka viaceré online nástroje pre prípravu učebných materiálov na vyučovacie hodiny a vytváranie zadaní a domácich úloh. Učitelia môžu v materiáloch jednoducho vyhľadávať, vytvárať si prípravy na vyučovacie hodiny, zadávať žiakom úlohy a sledovať ich riešenie a výsledky.

Viac informácií na www.naucteviac.sk.

 

Vzdelávací portál Naučsaviac.sk je určený pre žiakov na vypracovávanie úloh.

Tento portál prináša pre žiakov moderný spôsob vypracovávania úloh zadaných učiteľom. Práca s úlohami sa pre nich stáva zábavnou a motivujúcou k dosahovaniu čo najlepších výsledkov.

Viac informácií na www.naucsaviac.sk.