Desať najaktívnejších učiteľov - výsledky

[15.6.2011]
Výsledky vyhodnotenia 10 najaktívnejších učiteľov v projekte Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí.

Výsledky vyhodnotenia 10 najaktívnejších učiteľov v projekte Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí boli oznámené na záverečnej odbornej konferencii dňa 14.6.2011 v Bratislave. V záverečnej časti konferencie sa konalo slávnostné ocenenie týchto učiteľov, ktorí za svoju aktívnu prácu v projekte získali pre svoju školu interaktívnu tabuľu a hlasovacie zariadenie.

Desať najaktívnejších učiteľov v projekte Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí:

 1. ZŠ Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín - Ing. Marta Izsófová
  Celkový počet vytvorených prezentácií a úloh: 255

 2. Ochodná akadémia I. Karvaša, Hrobákova 11, Bratislava - Ing. Katarína Lišková
  Celkový počet vytvorených prezentácií a úloh: 229

 3. ZŠ s MŠ, Školská 1575, Hriňová  -  Mgr. Marianna Vyletelová
  Celkový počet vytvorených prezentácií a úloh: 195

 4. ZŠ, Horná Ždaňa - Mgr. Alena Píšová
  Celkový počet vytvorených prezentácií a úloh: 164

 5. ZŠ, Hviezdoslavova 822/8, Trstená - PaedDr. Ing. Renáta Stasová
  Celkový počet vytvorených prezentácií a úloh: 157

 6. Gymnázium J. Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce - Mgr. Ľuboš Debnár
  Celkový počet vytvorených prezentácií a úloh: 146

 7. Evanjelické kolegiálne gymnázium, Nám. legionárov 3, Prešov - Mgr. Anna Demčáková
  Celkový počet vytvorených prezentácií a úloh: 126

 8. ZŠ, Ľutina - Mgr. Peter Iľkiv
  Celkový počet vytvorených prezentácií a úloh: 124

 9. ZŠ, Mládežnícka 1434/16, Púchov - Mgr. Antónia Aradská
  Celkový počet vytvorených prezentácií a úloh: 122

 10. ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky - Mgr. Andrej Fujas
  Celkový počet vytvorených prezentácií a úloh: 100

Aktivita učiteľov bola posudzovaná v období od februára do júna 2011, a to podľa počtu prezentácií a úloh vytvorených na portáli www.naucteviac.sk v prístupe získanom v rámci projektu. Uzávierka vyhodnotenia bola dňa 7.6.2011, pričom do vyhodnotenia boli započítané aj prezentácie a úlohy vytvorené s týmto dátumom.

Kritéria hodnotenia:

 • Prezentácia: min. 3 vzdelávacie materiály Planéta vedomostí
 • Úloha: min. 3 vzdelávacie materiály Planéta vedomostí, min. 5 žiaci, ktorí úlohu vypracovali