Školenia pedagógov

Školenia pedagógov zapojených do projektu Testovania digitálnych učebníc Planéta vedomostí v centre moderných vzdelávacích technológií EDULAB.

Školenie - 18.3.2011Školenie - 14.3.2011Školenie - 8.3.2011Školenie - 3.3.2011