Záverečná odborná konferencia


Záverečná odborná konferencia k projektu Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí, ktorá sa konala 14.6.2011 v Bratislave za účasti ministra Eugena Jurzycu, štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Jaroslava Ivanča, generálneho riaditeľa sekcie informatiky MŠVVaŠ SR Ivana Šiagiho, generálneho riaditeľa ÚIPŠ Romana Baranoviča, zástupcov inštitúcií štátnej správy, univerzít a pedagógov zo škôl zapojených do projektu.

Záverečná odborná konferencia k projektu - zostrih01 - Otvorenie konferencie02 - Vyhodnotenie výskumu projektu - Radomír Masaryk - 1. časť02 - Vyhodnotenie výskumu projektu - Radomír Masaryk - 2. časť03 - Vyhodnotenie výskumu projektu - diskusia 1. časť03 - Vyhodnotenie výskumu projektu - diskusia 2. časť04 - Ukážky využitia digitálneho obsahu v praxi - Ružeková, Višňovská - 1. časť

PaedDr. Monika Ružeková, PhD., PhDr. Jana Višňovská - Gymnázium, Ul. L. Sáru 1, Bratislava - 1. časť04 - Ukážky využitia digitálneho obsahu v praxi - Ružeková, Višňovská - 2. časť

PaedDr. Monika Ružeková, PhD., PhDr. Jana Višňovská - Gymnázium, Ul. L. Sáru 1, Bratislava - 2. časť05 - Ukážky využitia digitálneho obsahu v praxi - Viktor Križo

Mgr. Viktor Križo - ZŠ, Medzilaborecká 11, Bratislava06 - Ukážky využitia digitálneho obsahu v praxi - Martina Gromová

Mgr. Martina Gromová - ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Nám. L. Svobodu 4, Banská Bystrica07 - Ukážky využitia digitálneho obsahu v praxi - Miloš Bélik

Mgr. Miloš Bélik - ZŠ, Lachova 1, Bratislava08 - Ukážky využitia digitálneho obsahu v praxi - Oľga Mériová

Mgr. Oľga Mériová - SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno09 - Ukážky využitia digitálneho obsahu v praxi - Marta Izsófová

Ing. Marta Izsófová - ZŠ Mateja Bela, Kláštorná 995/4, Šamorín10 - Príhovor štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR - Jaroslav Ivančo11 - Reakcia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - Eugen Jurzyca12 - Diskusia účastníkov - úvod13 - Diskusia účastníkov - 1. časť13 - Diskusia účastníkov - 2. časť13 - Diskusia účastníkov - 3. časť