Učitelia v projekte

Renáta Stasová

Andrej Fujas - ZŠ Hradná Nové Zámky

Od prvého okamihu, ako som sa dozvedel o Planéte vedomostí, cítil som, že som našiel to, po čom som túžil asi každým atómom môjho tela. Vzhľadom na to, že moje fyzikálne pomôcky dožívali (tie, čo ešte vôbec boli funkčné), a financie boli dôležitejšie na iné veci, Planéta vedomostí sa stala doslova vykúpením. Čo je pre mňa najdôležitejšie je to, že Planéta vedomostí zaktivizovala aj slabších žiakov, či tých, čo na fyziku "nemajú bunky". Učenie sa stalo hrou a hlavne získané poznatky sa ukázali ako trváce.

Renáta Stasová

Alena Benčuriková - SPŠ Novomeského Martin

S nadšením som privítala ponuku MŠ zapojiť školu do projektu Digitálne učebnice a po absolvovaní školenia v centre moderných vzdelávacích technológií EDULAB v Bratislave s potešením využívam nielen portál Naučteviac.sk, ale spolu so žiakmi  aj portál  Naučsaviac.sk. Planétu vedomostí som privítala s nadšením. Hodiny s použitím digitálneho obsahu Planéta vedomostí prinášajú radosť nie len mne, ale aj žiakom.

Renáta Stasová

Miloš Bélik - ZŠ Lachová Bratislava

Odkedy na matematike zadávam úlohu prostredníctvom Planéty vedomostí, žiaci sa nielen tešia na nové zadania, ale sami si pýtajú viac a viac. Pričom práca aj vyhodnotenie sú jednoduchšie, rýchlejšie
a elegantnejšie. A toto nám umožňuje práve digitálna učebnica.

Renáta Stasová

Oľga Mériová - SOŠ obchodu a služieb Komárno

Vyučujem matematiku na strednej odbornej škole obchodu a služieb. Záujem žiakov o tento predmet má klesajúcu tendenciu. Mojou snahou je o to viac vyučovať zaujímavejšie, pútavejšie a modernejšie aj vďaka využívaniu informačno-komunikačných technológií. Digitálne kurikulum Planéta vedomostí si ma od prvého momentu získalo. Konečne ucelený, názorný, pútavý a kvalitne spracovaný materiál pre prírodovedné predmety. Považujem ho za vynikajúcu učebnú pomôcku.

Renáta Stasová

Martina Gromová - ZŠ pri zz Banská Bystrica

Myslíme na to, že aj deti v nemocnici si zaslúžia čo najmodernejšie vyučovanie. Preto sme zareagovali hneď na prvú výzvu a zapojili sme sa do projektu Planéta vedomostí. IKT učiteľa na hodine menia z prednášajúceho na facilitátora, tútora či poradcu. Vďaka IKT sa aj predmety, ktoré nie sú pre deti zvlášť lákavé, môžu stať zaujímavými a dokonca celkom obľúbenými. Z vlastných skúseností vidím, že dobrá motivácia, ktorou sú napríklad aj digitálne učebnice, dokáže aj u chorých detí vyvolať zvedavosť, záujem a túžbu po poznaní.

Renáta Stasová

Marta Izsófová - ZŠ Šamorín

Napadlo Vás niekedy zamyslieť sa nad tým, aký je váš účel na tomto svete? Trvalo mi 35 rokov, kým som si konečne pripustila v plnej miere, že mojou úlohou je učiť. Vyhovuje mi neobmedzená kreativita, ktorú práca učiteľa umožňuje, pretože hranice sú presne tam, kam si ich my sami kladieme. Mám radosť, ak mám k dispozícii dynamické nástroje, ktoré sú schopné prispôsobovať sa potrebám mojim a mojich žiakov, ktoré sú kvalitné, veselé, modulárne a kreatívne. Práve takýmto nástrojom je pre mňa Planéta vedomostí.

Renáta Stasová

Renáta Stasová - ZŠ Trstená

Kombinácia interaktívnej tabule a Planéty vedomostí je vynikajúca. Vnímame to ako silný motivačný prostriedok, ktorý jednoznačne prispieva k zvýšeniu záujmu o získavanie nových informácií zo strany žiakov. V tomto čase aj naši žiaci už začínajú pracovať v prostredí žiak a odovzdávajú vypracované domáce zadania cez Planétu vedomostí.

Renáta Stasová

Viktor Križo - ZŠ Medzilaborecká Bratislava

Ako začínajúci učiteľ mám veľkú radosť, že mám možnosť zúčastniť sa pilotného nasadenia tejto učebnej pomôcky do škôl. V týchto dňoch rozbieham na našej škole vyučovanie s Planétou vedomostí s veľkým očakávaním. Deti, kolegovia i ja sa tešíme, že budeme postupne objavovať radosť z práce, interaktivity a motivácie, ktorú Planéta vedomostí ponúka. Som presvedčený, že tento projekt nám, ako škole, i ako výchovno-vzdelávaciemu spoločenstvu, prinesie veľa dobrého a pozitívneho.

Renáta Stasová

Juliana Gyuríková - Spojená škola Nové Zámky

Už naše prvé skúsenosti ukazujú, že digitálne učebnice Planéta vedomostí, ako aj portály Naučteviac.sk a Naučsaviac.sk sú prínosom nielen pre našich žiakov, ale aj pre nás, učiteľov. Priniesli tak dlho očakávané spestrenie a oživenie vyučovacích hodín a veríme, že prispejú k zvýšeniu motivácie a záujmu mladých o matematiku a prírodovedné predmety.

Renáta Stasová

Zuzana Aradská - Gymnázium Lipany

Projekt digitálnych učebníc je veľmi inšpiratívny. Vnímam ho predovšetkým ako doplnkovú formu výučby, ktorá dokáže žiakov efektívne aktivizovať a motivovať. Osobne sa mi veľmi páči možnosť využiť portál Naučteviac.sk na vytvorenie vlastných prezentácií. V rámci takejto prezentácie nepreberám každú informáciu z digitálnej učebnice, ale vyberám si podľa vlastných požiadaviek. Zároveň kombinujem tento zdroj výučby so svojimi vlastnými zdrojmi, ktoré mám už viac rokov a opätovne ich využívam, lebo som na ne zvyknutá a vyhovujú mi.

Renáta Stasová

Antónia Aradská - ZŠ Mládežnícka Púchov

Vynaložené úsilie splnilo moje očakávanie. Odmenou mi bola radosť a nadšenie detí pri plnení úloh. Možnosť využiť animácie a videá podľa výberu učiteľa prispela k celkovej názornosti, ktorá je veľmi potrebná. Obrovská variabilnosť a množstvo rozmanito podávaných informácii digitálneho vyučovania kombinované s interaktivitou a striedaním činností majú silný potenciál výrazne pozitívne ovplyvniť vzdelanie detí.

Renáta Stasová

Magda Vaníková - ZŠ Valaská

Zatiaľ sa zoznamujeme s interaktívnymi lekciami Planéty vedomostí a s otvorenými očami snívame o zrealizovaných na mieru šitých vyučovacích hodinách pre žiakov s množstvom názorných ukážok, o aktívnom individuálnom učení sa žiakov podľa vlastného tempa, o vypracovaných domácich úlohách a testovaniach žiakov cez internet, o domácej príprave žiakov pomocou opätovného prehrávania interaktívnej lekcie, o ešte vyššej vedomostnej úrovni našich žiakov, ktorá im zabezpečí ešte lepší štart do stredných škôl.