Súvisiace projekty


Projekt Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí nadviazal na dlhodobý cieľ MŠVVaŠ SR digitalizovať štátne vzdelávacie programy a projekty realizované na základných a stredných školách:

  • Pilotný projekt Dátového centra MŠVVaŠ SR
  • Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách
  • Iniciatíva za digitálne školy