Vzdelávacie prostredie pre žiakov


Vzdelávacie prostredie pre žiakov je určené pre individuálne štúdium v škole alebo doma a obsahuje pre každý predmet a úroveň viac ako 100 interaktívnych lekcií. Každá z lekcií sa skladá z približne desiatich interaktívnych študijných stánok, ktoré pomáhajú žiakom dosiahnuť konkrétne študijné ciele. Študijné stránky sú zostavené tak, že žiaci nadobúdajú vedomosti intuitívnym, efektívnym a podnetných spôsobom.

Výhody vzdelávacieho prostredia z pohľadu žiakov: 

  • individuálne štúdium alebo doplnok k výkladu učiteľa
  • štúdium vlastným tempom každého študenta
  • prehľadná štruktúra študijných jednotiek
  • názorná forma štúdia: animácie, simulácie, audio a video nahrávky, modely, pokusy, atď.
  • zábavné a interaktívne cvičenia
  • jednoduché vyhodnocovanie cvičení a porovnanie so správnym riešením
  • možnosť štúdia nezávisle od miesta /v škole, doma/. 

Ak chcete nahliadnuť do vzdelávacieho prostredia pre žiakov a oboznámiť sa s jeho funkcionalitou prostredníctvom inštruktážneho videa, kliknite TU alebo si vyberte jednu zo vzorových lekcií.

 

Prírodoveda

Fyzika

Chémia

Matematika

Biológia