Vzdelávacie prostredie pre učiteľov


Planéta vedomostí prichádza s ojedinelým a unikátnym konceptom podpory výučby v každej triede. Učitelia majú v rámci vlastného prostredia k dispozícii ďalšie nástroje, vďaka ktorým si môžu prispôsobiť digitálny obsah vlastným potrebám
a potrebám ich žiakov a študentov. Jednotlivé multimediálne prvky vzdelávacieho prostredia pre žiakov a študentov učitelia nájdu vo svojom prostredí na samostatných výučbových stránkach spolu s ďalšími doplňujúcimi aktivitami a cvičeniami. Môžu tak s nimi jednoducho pracovať, dopĺňať ich a vytvárať si rôzne scenáre výučby. Pripravené vyučovacie hodiny je možné prezentovať v triede s využitím interaktívnej tabule alebo dataprojektora. 

Výhody vzdelávacieho prostredia z pohľadu učiteľa: 

  • komplexnosť - rozšiahla databáza animácií, videí a ilustrácií vhodných na okamžité prezentovanie žiakom v triede
  • dynamickosť - nástroje na prispôsobenie a zmenu výučbových jednotiek na základe potrieb žiakov a študentov
  • možnosť vlastnej tvorby výučbových jednotiek
  • názornosť - obohatenie teoretického výkladu učiteľa o názorné a praktické príklady, dôkazy, logické hry
  • interaktivita a rozvoj kompetencií - simulácie a interaktívne cvičenia stimulujúce aktivitu žiakov počas výkladu
    a prezentovania učebnej látky
  • okamžitá spätná väzba pri riešení úloh a cvičení 
  • osobnostný rozvoj učiteľa pri práci s novými vzdelávacími technológiami.

Ak chcete nahliadnuť do vzdelávacieho prostredia pre učiteľov a oboznámiť sa s jeho funkcionalitou prostredníctvom inštruktážneho videa, kliknite TU alebo si vyberte jednu zo vzorových lekcií.

 

Prírodoveda

Fyzika

Chémia

Matematika

Biológia