Digitálny obsah pre predmet prírodoveda

 

Prírodoveda - Základné školy

         

Rozsah digitálneho obsahu:
13 kapitol, 80 lekcií, 556 študijných jednotiek pre žiakov a študentov, 565 cvičení pre žiakov a študentov, 1333 výkladových jednotiek pre učiteľov, 2577 multimédií, 54 videí, 3 3D animácie, 332 prezentácií, 80 fotografií, 778 ilustrácií, 215 simulácií.