Povedali o projekte

Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová

Veľmi vítam spustenie pilotného projektu na overenie nových spôsobov výuky. Myslím, že treba rešpektovať fakt a moment, že naše deti už neprijímajú nové technológie ako niečo s čím sa majú učiť zaobchádzať, ale že to už majú ako bežnú súčasť života. Zaradíme sa tak v rámci Európy k školám a vzdelávaciemu systému, ktorý ako jeden z prvých nabieha na tento systém výuky.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca

Nebudeme musieť čakať, až sa objaví nová informácia vo vede či v pedagogických metódach, nebudeme musieť čakať na to, aby sme znova vydali knihy a vyhneme sa tak situáciám, ktoré prežívame teraz, že na školách chýbajú učebnice. Dlhodobo digitálne učebnice budú slúžiť na to, že by sa nemalo stať, že nejaká učebnica chýba niekoľko rokov, ako je to teraz a nevieme ju do školy dostať.