Záverečná odborná konferencia k projektu

[20.5.2011]
V súvislosti s vyhodnotením projektu Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí sa dňa 14.6.2011 od 9:00 hod. v konferenčných priestoroch hotela Crowne Plaza na Hodžovom námestí v Bratislave uskutoční záverečná odborná konferencia.

Cieľom konferencie je vyhodnotenie projektu za účasti zástupcov MŠVVaŠ SR, ÚIPŠ a výmena skúseností zapojených škôl.

V rámci programu konferencie budú okrem iného prezentované aj výsledky výskumu realizovaného na vybraných školách zapojených do projektu, ukážky využitia digitálneho obsahu v praxi a najaktívnejšie školy v projekte si prevezmú ocenenia.

Dátum konferencie: 14.6.2011

Program konferencie:

 • 08:00 – 09:00: Registrácia účastníkov
 • 09:00 – 09:30: Otvorenie konferencie
 • 09:30 – 10:00: Vyhodnotenie výskumu projektu/PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
 • 10:00 – 11:00: Ukážky využitia digitálneho obsahu v praxi v kontexte rôznych typov škôl
 • 11:00 – 11:20: Občerstvenie
 • 11:20 – 11:40: Planéta vedomostí ako súčasť digitalizácie školy/PaedDr. Roman Baranovič
 • 11:40 – 12:00: Iný pohľad na Planétu vedomostí
 • 12:00 – 12:30: Diskusia účastníkov
 • 12:30 – 13:30: Obed
 • 13:30 – 13:45: Výstupy z diskusie účastníkov
 • 13:45 – 14:30: Panelová diskusia
 • 14:30 – 15:00: Oceňovanie najaktívnejších škôl v projekte
 • 15:00 – 15:15: Ukončenie konferencie

Miesto konania: Hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2, Bratislava

 • Trasa z Hlavnej železničnej stanice do hotela Crowne Plaza, Hodžovo nám. 2:
  autobus č.93 – vystúpiť na druhej zastávke „Hodžovo nám.“ – cesta trvá cca 5 min.
  Odkaz na google.maps: http://goo.gl/bLLFf
 • Trasa z autobusovej stanice Mlynské Nivy:
  trolejbus č. 206 alebo 208 – vystúpiť na zastávke „Hodžovo nám.“ – cesta trvá cca 10 min.
  Odkaz na google.maps: http://goo.gl/WmY5b

Registrácia na konferenciu:

Registrácia na konferenciu prebieha prostredníctvom online formulára:

Prihlasovanie na konferenciu bude otvorené do naplnenia kapacity konferenčných priestorov, najneskôr však do 31.5.2011. Škola má možnosť prihlásiť na záverečnú konferenciu najviac dvoch účastníkov. Je potrebné, aby každý záujemca vyplnil tento formulár.

Organizátor si vyhradzuje právo uprednostniť účastníkov zo škôl zapojených do projektu.