Ochrana osobných údajov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava sa týmto zaväzuje, že všetky informácie poskytnuté používateľmi budú ďalej spracovávané v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.