Názory učiteľov

Povedali ste o aktivitách v rámci projektu Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí:

 

 • Mgr. Andrej Fujas - ZŠ Hradná 2, Nové Zámky

Od prvého okamihu, ako som sa dozvedel o Planéte vedomostí na konferencii Roadshow Moderný učiteľ v roku 2009, cítil som, že som našiel to, po čom som túžil asi každým atómom môjho tela. Vzhľadom na to, že moje fyzikálne pomôcky dožívali (tie, čo ešte vôbec boli funkčné), a financie boli dôležitejšie na iné veci, Planéta vedomostí sa stala doslova vykúpením. Moje nadšenie už pri prvej prezentácii digitálneho kurikula prešlo na žiakov a oni plní očakávania, čím ich zase prekvapím, riešili problémy, príklady a cvičenia. Variabilita úloh, cvičení, animácií, prezentácií, simulácií aj z iných predmetov bola prakticky nekonečná. Dá sa povedať, že sa dokonale  dajú využívať medzipredmetové vzťahy, kde náhľad na problém z hľadiska chémie žiakom fantasticky doplnil predstavu získanú na fyzike. Zmizol problém kto príde k tabuli. Pribudol iný. Pri tabuli chcú byť viacerí a čo je pre mňa najdôležitejšie je to, že Planéta vedomostí zaktivizovala aj slabších žiakov, či tých, čo na fyziku "nemajú bunky". Učenie sa stalo hrou a hlavne získané poznatky sa ukázali ako trváce. Žiaci si vybavili príslušnú animáciu a aj po mesiaci pri opakovaní vedeli zdôvodniť výsledky úloh. Vygradovalo sa to portálom Naučteviac.sk, kde som si mohol skombinovať čokoľvek s čímkoľvek v rámci digitálneho obsahu. S napätím čakáme na výsledky súťaže, do ktorej som sa zapojil aj ja ako jedinec a medzitým si vyrábame cvičenia a prezentácie aj naďalej. Som rád, že som súčasťou Planéty vedomostí a veľmi túžim po tom, aby sa prieskum dôležitosti a vhodnosti skončil úspešne a aby bol tento fantastický digitálny vzdelávací systém s platnosťou od 1.9.2011 sprístupnený Ministerstvom školstva všetkým školám na Slovensku. 

 • Mgr. Michaela Pancuráková - ZŠ Družicová 4, Košice

Možnosť využívať učebnicu Planéty vedomostí je jedným z tých lepších krokov ako zmodernizovať výučbu na školách. Mne sa to páčilo a dúfam, že od septembra sa to rozbehne ešte viac. A samozrejme zvýši sa počet predmetov v Planéte vedomostí.

 • Mgr. Viera Šajdíková - ZŠ Záhorácka 919, Borský Mikuláš

Digitálny obsah Planéta vedomostí je veľkým prínosom vo vyučovacom procese pre učiteľa aj pre žiaka. Učiteľom poskytuje veľa materiálu pre kvalitnú prípravu na vyučovanie, žiakom umožňuje vnímať učivo zmyslami, motivuje ich k pozornosti samostatnosti a väčšej aktivite. Pozitívne hodnotím spätnú väzbu  učiteľ  -  žiak pri riešení úloh.

 • Ing. Jana Kollárová - ZŠ sv. Jozefa Hlohovec

Super, veľmi príjemní a fundovaní ľudia, rýchle, vecné a poučné. Je to geniálna vec, sprístupniť digitálne učebnice všetkým školám. Ďakujem

 • RNDr. Jozef Száraz - ZŠ s MŠ Veľký Kýr

Po dlhom čase som sa zúčastnil školenia, ktoré ma zaujalo. Digitálne učebnice a Planéta vedomostí je vynikajúci projekt. Doporučujem jeho celoplošné nasadenie. Navrhujem, aby MŠ distribuovalo do každej školy. Musím pochváliť aj prostredie a lektorov. Jednoducho vysvetlili používanie programu. Pri praktickom používaní pomohli poradili.

 • RNDr. Terézia Dolanová - Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou

Školenie ma v dostatočnom rozsahu nasmerovalo na prácu s portálom www.naucteviac.sk, ukázalo možnosti ako ho využiť na prípravu na vyučovanie pre mňa ako učiteľa, ale aj ako ho môžu využívať žiaci. Už ho aktívne využívam, školenie splnilo moje očakávania.

 • Mgr. Miloš Bélik - ZŠ Lachova 1, Bratislava

Myslím, že v centre som zažil jedno z najlepších školení, aké som mal počas svojej kariéry možnosť absolvovať. Veľmi pozitívne hodnotím absolútnefantastickúnáladutvoriaci kolektív, ktorý s nami pracoval. Prístup vynikajúci, odnesené vedomosti vo veľkom vaku som zužitkoval pri svojej práci s portálom bez problémov. Bodaj by sa týmto smerom "uchýlilo" celé školstvo :)

 • Ing. Zuzana Kordošová - ZŠ Prílepská 6, Zlaté Moravce

Školenie splnilo moje očakávanie. Čas strávený v centre EDULAB bol maximálne využitý, prístup školiteľov bol profesionálny a obsah školenia bol prínosom. Dúfam, že digitálne učebnice sa stanú každodennou pomôckou nás učiteľov.

 • Mgr. Ivana Fáziková - Obchodná akadémia Hlohovec

Školenie bolo organizované na vysokej profesionálnej úrovni, lektorky  boli skvelé v prístupe i  v komunikácii s učiteľmi a ich prezentácia bola zaujímavá, podnetná a detailná. Ako učiteľ si len želám, aby podobných takto užitočných aktivít bolo viac.

 • Ing. Milada Abdul Karimová - ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou

Školenie v centre EDULAB bolo pre mňa veľmi prínosné. Hneď som získané informácie využila pri prezentáciách na hodinách matematiky a zároveň som vytvorila prvé úlohy. Mojich žiakov veľmi zaujalo zadanie a vypracovanie úlohy cez portál www.naucsaviac.sk.

 • Ing. Anna Kapová - Súkromná hotelová akadémia Prešov

Spracovaný obsah v matematike je výbornou pomôckou na moje hodiny, pretože sa mi podarilo u žiakov prostredníctvom Planéty vedomosti  zdokonaliť rezervy pri riešení a pochopení úloh, ktoré sú zamerané na počítanie percent.

 • Mgr. Anna Hrubová - ZŠ s MŠ Dubnica nad Váhom

Školenie prebiehalo na veľmi dobrej úrovni. Vysoko oceňujem fundovanosť lektoriek, ktoré nás oboznamovali s projektom. Odborne reagovali na naše otázky a vyjadrovali sa veľmi zrozumiteľne a presne.

 • Ing. Marta Izsófová - ZŠ Mateja Bela Šamorín

Na školení som bola 23. 2. 2011. Bola som veľmi spokojná, pretože som so sebou doniesla niekoľko otázok a dostala som omnoho viac odpovedí. Veľmi príjemné prostredie, ešte príjemnejši a inteligentnejší školitelia s profesionálnym a trpezlivým prístupom.

 • Mgr. Lívia Vanyová - ZŠ J.  A.  Komenského Tvrdošovce

Čo sa týka školenia, priznám sa, že to bolo moje prvé školenie, ale vždy som si predstavovala školenie tomuto podobné. Také, ktoré mi poskytne nový pohľad, kde získam nové informácie, naučím sa nielen niečo nové, ale hlavne využiteľné pri mojej práci a navyše som spoznala skvelých, príjemných, usmievavých ľudí vždy ochotných pomôcť.

 • Mgr. Danka Holíková - Špeciálna základná škola Veľký Krtíš

Ja som spokojná. Dostala som veľmi veľa kvalitných teoretických a praktických informácií. Som už  staršia, mne by bolo vyhovovalo, keby teoretické informácie boli hneď spojené s prácou na PC.

 • Mgr. Martin Horváth - ZŠ Drábova 3, Košice

Školenie bolo nesmierne zaujímavé a ukázalo mi dalšie možnosti ako posunúť možnosti výučby k zaujímavejším métam. Názornou a zrozumiteľňou formou podané informácie rozšírili moje obzory a konečne som lepšie pochopil tento projekt. Veľmi oceňujem.

 • Mgr. Vladimír Javornický - Gymnázium Hradná 23, Liptovský Hrádok

Napriek tomu, že som s Planétou vedomostí už pracoval, školenie bolo pre mňa prínosom. O mnohých funkciách som sa dozvedel až tu - hlavne úprava vlastných materiálov a práca s nástrojmi učiteľského panela. Celkovo hodnotím obsah i organizáciu školenia pozitívne.

 • Mgr. Martina Gromová - ZŠ pri zdravotníckom zariadení Banská Bystrica

Školenie hodnotím veľmi kladne, určite splnilo moje očakávania. Prístup lektorov bol príjemný, individuálny a čas na vypracovávanie úloh dostatočný. Veľmi ma oslovilo vybavenie EDULAB-u a aj práca v tomto podnetnom prostredí.

 • Mgr. Lenka Turáková - ZŠ Nemšová

Bola som veľmi spokojná s priebehom a kvalitou školenia, v takýchto školeniach vidím zmysel a dúfam v zavedenie projektu do škôl v budúcom školskom roku.

 • Mgr. Jana Kunová - ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš

Školenie sa mi veľmi páčilo, bola som milo prekvapená, už dlho som sa s ničím podobným nestretla a pritom na školenia chodím dosť často. Vládla tam nenormálne dobrá atmosféra, všetci boli k nám veľmi milí, trpezliví...s obsahom aj priebehom školenia som bola maximálne spokojná, oplatilo sa mi cestovať do BA, napriek tomu že som zo stredného Slovenska. Veľmi mi vyhovovalo aj časové rozpätie, pretože ťažké je vnímať viac hodín, hlavne po dlhšej ceste. Naozaj som rada že som sa školenia mohla zúčastniť, ďakujem...

 • RNDr. Ľubica Domenová - Gymnázium Jablonská 5, Myjava

Školenie v plnej miere splnilo moje očakávania. Stručne, jasne a adresne som sa dozvedela všetko, čo k práci s Planétou vedomostí potrebujem. Veľkou výhodou bolo to, že som si mohla získané poznatky hneď prakticky vyskúšať.

 • Mgr. Elena Masárová - Spojená škola Svätej Rodiny Bratislava

Som veľmi spokojná s piatkovým školením v EDULAB-e. Bola som nadšená, čo všetko Planéta vedomostí obsahuje a ako veľmi môže zefektívniť prácu a obohatiť vyučovacie hodiny. Nakoľko učím oba predmety biológiu a aj matematiku, ktoré sa v tomto projekte nachádzajú, určite budem Planétu vedomostí používať na vyučovaní.

 • Ing. Nadežda Vičanová - ZŠ Veľké Uherce

Ja osobne som s Planétou vedomostí cvične trochu skúšala robiť už pred školením, ale netušila som, koľko možností využitia sa tu ešte skrýva. Veľmi veľa som sa naučila, obe lektorky boli mimoriadne fundované a zároveň príjemné, vytvorili na školení priaznivú atmosféru. Bolo vidieť, že po odbornej stránke sú veľmi dobre pripravené a snažili sa nám v danom čase odovzdať zo svojich vedomostí čo najviac. Pre mňa bolo teda toto školenie jednoznačne prínosom a vzhľadom k tomu, že ma práca s Planétou baví, verím, že bude prínosom aj pre mojich žiakov. Splnilo teda moje očakávania v plnom rozsahu. Prajem všetkým, ktorí majú zásluhu na vzniku takéhoto super- projektu, veľa úspechov.

 • RNDr.Ladislav Gergel – ZŠ s MŠ Krajné

S obsahom ako aj s priebehom školenia som bol spokojný. Školenie mi dalo veľa podnetov ako využiť vo vyučovaní multimediálny obsah Planéty vedomostí.