Vyhodnotenie 10 najaktívnejších učiteľov

[31.5.2011]
Uzávierka vyhodnotenia 10 najaktívnejších učiteľov v rámci projektu Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí, ktorí získajú pre školu interaktívnu tabuľu, sa uskutoční v utorok 7.6.2011.

Na základe informácií poskytnutých na školení v centre EDULAB bude aktivita učiteľov posudzovaná v období od februára do júna 2011, a to podľa počtu prezentácií a úloh vytvorených na portáli www.naucteviac.sk v prístupe získanom v rámci projektu.

Kritéria hodnotenia:

  • Prezentácia: min. 3 vzdelávacie materiály Planéta vedomostí
  • Úloha: min. 3 vzdelávacie materiály Planéta vedomostí, min. 5 žiaci, ktorí úlohu vypracujú

Uzávierka vyhodnotenia sa uskutoční v utorok 7.6.2011, pričom do vyhodnotenia budú započítané aj prezentácie a úlohy vytvorené s týmto dátumom.

10 najaktívnejších učiteľov bude slávnostne ocenených na záverečnej konferencii dňa 14.6.2011 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave. Viac informácií o konferencii nájdete TU.

Výsledky vyhodnotenia 10 najaktívnejších učiteľov