Digitálny obsah pre predmet matematika

 

Matematika I - Základné školy

         

Rozsah digitálneho obsahu:
15 kapitol, 132 lekcií, 1010 študijných jednotiek pre žiakov a študentov, 2165 cvičení pre žiakov a študentov, 2081 výkladových jednotiek pre učiteľov, 2786 multimédií, 113 3D animácií, 19 prezentácií, 50 fotografií, 866 ilustrácií, 473 simulácií.
 

Matematika II - Základné školy

         

Rozsah digitálneho obsahu:
23 kapitol, 137 lekcií, 1180 študijných jednotiek pre žiakov a študentov, 1737 cvičení pre žiakov a študentov, 2552 výkladových jednotiek pre učiteľov, 2657 multimédií, 26 3D animácií, 21 prezentácií, 82 fotografií, 265 ilustrácií, 609 simulácií.


Matematika - Stredné školy a gymnáziá

         

Rozsah digitálneho obsahu:
27 kapitol, 114 lekcií, 956 študijných jednotiek pre žiakov a študentov, 1439 cvičení pre žiakov a študentov, 1991 výkladových jednotiek pre učiteľov, 1516 multimédií, 2 3D animácie, 4 prezentácie, 60 fotografií, 44 ilustrácií, 330 simulácií.