Kontakt

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
Telefón:  +421-2-59374111
Informácie: info(at)minedu.sk

Ústav informácií a prognóz školstva
Staré Grunty 52
842 44 Bratislava 4
Telefón: + 421-2-692 95 111
Fax: +421-2-654 26 180
Email: uips(at)uips.sk

Informácie o projekte

Aktuálne informácie o projekte sú zverejňované na webovej stránke projektu www.digitalneucebnice.sk.

Organizácia projektu

Pre informácie týkajúce sa organizácie projektu kontaktujte ÚIPŠ e-mailom na: rirs(at)uips.sk 
alebo telefonicky na: +421 2 692 95 320.

Technická podpora

Pre informácie o vzdelávacom portáli Naučteviac.sk a digitálnych učebniciach Planéta vedomostí kontaktujte
prevádzkovateľa portálu e-mailom na: info(at)naucteviac.sk.