Inštruktážne videá


Prostredníctvom inštruktážnych videí sa môžete oboznámiť sa s digitálnym obsahom a funkcionalitou vzdelávacích prostredí Planéty vedomostí.

Videomanuály pre prácu so vzdelávacím portálom Naučteviac.sk nájdete v časti Školiaca zóna na hlavnej stránke portálu www.naucteviac.sk.

Vzdelávacie prostredie pre žiakov

Ďalšie informácie o vzdelávacom prostredí pre žiakov nájdete v časti Prostredie pre žiakov.

Vzdelávacie prostredie pre učiteľov

Ďalšie informácie o vzdelávacom prostredí pre učiteľov nájdete v časti Prostredie pre učiteľov.