Harmonogram


V rámci projektu sú realizované nasledovné aktivity:

 

Obdobie

Aktivity

8.2.2011:

Začiatok realizácie projektu.

február 2011:

Sprístupnenie digitálnych učebníc na portáli www.naucteviac.sk pre zapojené školy.

február - marec 2011:

Realizácie školení pre učiteľov v centre EDULAB.

marec - máj 2011:

Využívanie a testovanie digitálnych učebníc na školách.

jún 2011:

Záverečná konferencia k projektu - 14.6.2011, vyhodnotenie projektu
a vypracovanie záverečných hodnotiacich správ.