Digitálny obsah pre predmet fyzika

 

Fyzika - Základné školy

         

Rozsah digitálneho obsahu:
19 kapitol, 111 lekcií, 963 študijných jednotiek pre žiakov a študentov, 861 cvičení pre žiakov a študentov, 1843 výkladových jednotiek pre učiteľov, 2744 multimédií, 83 videí, 44 3D animácií, 79 prezentácií, 449 fotografií, 844 ilustrácií, 352 simulácií.


Fyzika - Stredné školy a gymnáziá

         

Rozsah digitálneho obsahu:
23 kapitol, 119 lekcií, 1036 študijných jednotiek pre žiakov a študentov, 962 cvičení pre žiakov a študentov, 2220 výkladových jednotiek pre učiteľov, 3198 multimédií, 54 videí, 36 3D animácií, 64 prezentácií, 401 fotografií, 840 ilustrácií, 393 simulácií.