Dokumenty


Na tejto stránke sú sprístupnené dokumenty k realizácii projektu, ktoré sú určené pre zapojené školy a  učiteľov.

Všeobecné dokumenty

Zoznam dokumentov, ktoré treba zaslať po ukončení projektu

Dôležité informácie

  • Dokumenty na refundáciu zasielajte na ÚIPŠ až po ukončení projektu - po 30.6.2011.
    Adresa doručenia: ÚIPŠ. odd. RIRŠ, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
  • Kód školy môžete zistiť na webovej stránke www.uips.sk – postup nájdete v metodike: Ako zistím kód školy.