Digitálny vzdelávací obsah


Digitálny obsah Planéty vedomostí je štrukturovaný do jednotlivých predmetov.

Matematika

Základné školy I.

Základné školy II.

Stredné školy
a gymnáziá

 Chémia

Základné školy

Stredné školy
a gymnáziá

Prírodoveda

Základné školy

Fyzika

Základné školy

Stredné školy
a gymnáziá

 Biológia

Základné školy

Stredné školy
a gymnáziá

Anglický jazyk

Základné školy

Štruktúra vzdelávacích materiálov

V rámci jednotlivých predmetov je digitálny obsah rozdelený do nasledovných častí:

kapitoly: v obsahu vzdelávacieho kurzu sú označené rímskymi číslicami

 

výučbové stránky: sú súčasťou vzdelávacieho prostredia pre učiteľov

lekcie: v obsahu vzdelávacieho kurzu sú označené arabskými číslicami

multimediálne prvky: videá, animácie, simulácie, prezentácie, ilustrácie, obrázky, fotografie, a i., ktoré sú súčasťou každej študijnej a výučbovej stránky

študijné stránky: sú súčasťou vzdelávacieho prostredia pre žiakov