Digitálny obsah pre predmet biológia

 

Biológia - Základné školy

         

Rozsah digitálneho obsahu:
8 kapitol a 16 podkapitol, 101 lekcií, 904 študijných jednotiek pre žiakov a študentov, 849 cvičení pre žiakov a študentov, 2357 výkladových jednotiek pre učiteľov, 2734 multimédií, 36 videí, 667 prezentácií, 504 fotografií, 302 ilustrácií, 144 simulácií.


Biológia - Stredné školy a gymnáziá

         

Rozsah digitálneho obsahu:
17 kapitol, 100 lekcií, 904 študijných jednotiek pre žiakov a študentov, 857 cvičení pre žiakov a študentov, 2488 výkladových jednotiek pre učiteľov, 3641 multimédií, 55 videí, 17 3D animácií, 647 prezentácií, 704 fotografií, 885 ilustrácií, 113 simulácií.