Digitálny obsah pre predmet anglický jazyk

 

Anglický jazyk - Základné školy I. stupeň

         

Rozsah digitálneho obsahu:
20 tematických kategórií, 260 aktivít pre precvičovanie slovnej zásoby, 400 slov s animovanými ilustráciami, použitie slovnej zásoby v kontexte, jedinečný motivačný systém, precvičovanie výslovnosti, užitočné nástroje pre deti s poruchami reči, jazyka alebo učenia sa.


Anglický jazyk - Základné školy II. stupeň 

         

Rozsah digitálneho obsahu:
20 interaktívnych lekcií, viac ako 250 interaktívnych cvičení, 1200 anglických slovíčok, obrázkový slovník, systém na precvičovanie výslovnosti, odkazy na gramatiku s audio nahrávkou príkladov, efektívny systém motivácie a spätnej väzby obsahujúci animácie a zvuky, stránky s grafickým znázornením pokroku vo výučbe, interaktívne dvojkrokové aktivity,atraktívnu grafiku a dizajn zodpovedajúci veku žiakov.